Om oss

Accepta Vi är latin och betyder ”ta makten” vilket syftar till att möjliggöra för individer och grupper att ta makten över sin egen vardag, sina egna liv samt skapa sina egna möjligheter. Accepta Vi bedriver verksamhet och projekt ämnade att stötta, stärka samt möjliggöra för individer och grupper att närma sig samhälle och arbetsliv. Accepts Vi kan verka både inom Sverige och internationellt.

PERSONAL OCH KOMPETENS
Våra coacher har vanligen en beteendevetenskaplig bakgrund, socionom, vägledare, psykolog samt en mycket god rehabiliterings- och arbetsmarknadskunskap. Coacherna har lång erfarenhet av att arbeta med människor som står en bit ifrån arbetsmarknaden och som behöver extra stöd, motivationsinsatser samt ökad kunskap om hur arbetsmarknaden fungerar för att kunna ta steget tillbaka in i arbetslivet igen. Våra coacher har också upparbetade kontakter och nätverk med lokala och rikstäckande företag/arbetsgivare.

”Accepta Vi – ta makten – över ditt liv!”