Jobba hos oss

Accepta Vi söker jobbcoacher

Accepta Vi söker jobbcoacher. I ditt arbete kommer du främst att handleda, motivera och karriärvägleda de arbetssökande genom individuella samtal och genom grupparbeten. Du ska också praktiskt hjälpa till med att bland annat utforma utmärkta ansökningshandlingar och hålla föreläsningar om bland annat svensk arbetsmarknad. En del av rollen handlar även om att bearbeta och bygga kontaktnät med företag, organisationer och utbildningsanordnare. Ditt mål är att de arbetssökande ska komma ut i arbete eller påbörja studier så snart som möjligt.

Som person är du handlingskraftig, kommunikativ, snabblärd och inspirerande. Att ha arbetat med rekrytering/studievägledning tidigare ser vi som mycket meriterande. Erfarenhet av att möta och arbeta med personer med psykisk ohälsa är positivt. Arbetet omfattar viss administration.

Utbildning: Minst 120 högskolepoäng (80 poäng enligt tidigare system) eller motsvarande poäng från Yrkeshögskola inom områdena; Arbetsliv, organisation och personalarbete, studie- och yrkesvägledning, företagsekonomi, arbetslivspsykologi, beteendevetenskap, arbetsterapeut- eller socionomutbildning.

Arbetslivserfarenhet: Minst två års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid. Du ska ha erhållit arbetslivserfarenheten under de senaste fem åren räknat från den dag personen tillträdde anställningen som handledare i den upphandlade tjänsten.

Alternativt

Utbildning: Minst ett års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat.

Samt

Arbetslivserfarenhet: Minst tre års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid i följande yrke eller arbetsuppgifter:

  • Arbetsledning med personalansvar
  • Rekrytering
  • Omställningsarbete för arbetssökande
  • Studie- och yrkesvägledning
  • Handläggning i personalfrågor (dock ej enbart personaladministration)
  • Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor
  • Arbete med social- och gruppsykologi
  • Karriärvägledning

Språk: Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och i skrift på så väl svenska som engelska. Behärskar du fler språk ser vi det som en stor tillgång.

Vi söker personal som kan arbeta både heltid eller deltid. Vi kan även tänka oss att hyra in rätt kompetens på konsultbasis. Ansökan sker via mejl. Vi har för närvarande verksamhet i Farsta, på Kungsholmen och i Huddinge. Läs mer på vår hemsida www.accepta-vi.se.
Maila ansökan till joanna.skolling@accepta-vi.se.