Jobba hos oss

Är du intresserad av att jobba som jobbcoach hos oss?

I rollen som jobbcoach kommer du främst att handleda, motivera och karriärvägleda arbetssökande genom individuella samtal och genom grupparbeten. Du ska också praktiskt hjälpa till med att bland annat utforma utmärkta ansökningshandlingar och hålla föreläsningar om bland annat svensk arbetsmarknad. En del av rollen handlar även om att bearbeta och bygga kontaktnät med företag, organisationer och utbildningsanordnare. Ditt mål är att de arbetssökande ska komma ut i arbete eller påbörja studier så snart som möjligt.

 

Vem är du?

För att trivas och passa in i gänget är du handlingskraftig, kommunikativ, snabblärd och inspirerande. Att ha arbetat med rekrytering/studievägledning tidigare ser vi som mycket meriterande. Erfarenhet av att möta och arbeta med personer med psykisk ohälsa är positivt. Arbetet omfattar även viss administration.

Utbildning: Minst 120 högskolepoäng (80 poäng enligt tidigare system) eller motsvarande poäng från Yrkeshögskola inom områdena; Arbetsliv, organisation och personalarbete, studie- och yrkesvägledning, företagsekonomi, arbetslivspsykologi, beteendevetenskap, arbetsterapeut- eller socionomutbildning.

Arbetslivserfarenhet: Minst två års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid. Du ska ha erhållit arbetslivserfarenheten under de senaste fem åren räknat från den dag personen tillträdde anställningen som handledare i den upphandlade tjänsten.

Alternativt

Utbildning: Minst ett års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat.

Samt

Arbetslivserfarenhet: Minst tre års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid inom följande yrke eller arbetsuppgifter:

  • Arbetsledning med personalansvar
  • Rekrytering
  • Omställningsarbete för arbetssökande
  • Studie- och yrkesvägledning
  • Handläggning i personalfrågor (dock ej enbart personaladministration)
  • Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor
  • Arbete med social- och gruppsykologi
  • Karriärvägledning

 

Språk: Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och i skrift på så väl svenska som engelska. Behärskar du fler språk ser vi det som en stor tillgång.

 

Vi tar gärna emot din intresseanmälan!

Det händer mycket positivt för Accepta Vi under 2019 vilket kan innebära ett framtida rekryteringsbehov. Vi kan då med kort varsel behöva personal både på heltid och deltid. Det kan även bli aktuellt att hyra in rätt kompetens på konsultbasis. Geografiskt finns vi i Storstockholm, Södertälje, Södermanland, Östergötland och Småland.

Skicka gärna ditt CV och en presentation till joanna.skolling@accepta-vi.se.