Vilka är vi?

Styrelseledamöter:

Styrelsen har lång erfarenhet av arbete med ledarskap, sociala frågor, sysselsättning, myndighetsutövning, projektledning, omvårdnad, psykisk hälsa och rehabilitering.

Kontakta styrelsen: info@accepta-vi.se

Våra coacher har vanligen en beteendevetenskaplig bakgrund, socionom, vägledare, psykolog samt en mycket god rehabiliterings- och arbetsmarknadskunskap. Coacherna har lång erfarenhet av att arbeta med människor som står en bit ifrån arbetsmarknaden och som behöver extra stöd, motivationsinsatser samt ökad kunskap om hur arbetsmarknaden fungerar för att kunna ta steget tillbaka in i arbetslivet igen. Våra coacher har också upparbetade kontakter och nätverk med lokala och rikstäckande företag/arbetsgivare.

Språkkunskaper hos våra coacher är förutom svenska, även arabiska, engelska, franska, spanska, tyska och danska.

Kontaktperson:

Joanna Skolling
joanna.skolling@accepta-vi.se