Värdegrund

Vår verksamhet bygger på engagemang, meningsfullhet, delaktighet och självbestämmande.

Alla som deltar i våra verksamheter ska uppleva att de utvecklas som individer i arbetslivet och samhället i stort.

All verksamhet utgår från ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv.