Starta Eget

En gruppaktivitet som ger deltagaren möjlighet att utveckla sin affärsidé samt ta fram underlag till en affärsbeskrivning. Syftet är att ge underlag till beslut inför att starta eget.
Utgångspunkten i aktiviteten är affärsidé och marknadspotential, utifrån detta får deltagaren möjlighet att reflektera kring ett eget företagande och vad detta skulle innebära. Deltagaren får förbereda underlag samt skriva en affärsplan.

Som deltagare får du möjlighet att utforskamöjligheten att förverkliga en affärsidé samt möjlighet att diskutera eventuella hinder och möjligheter med affärscoach och grupp.

I aktiviteten får du:
Kunskap kring olika företags- och anställningsformer
Kunskap och råd inför en uppstart
Ta fram underlag för affärsplan, inklusive
Affärsbeskrivning
Marknadsanalys
SWOT-analys
Likviditetsbudget
Reflektera över för- och nackdelar kring ett egenföretagande