Våra verksamheter

Bild på människor

Accepta Vi har marknadens mest beprövade uppsättningar av olika metoder, program och verktyg som leder framåt mot just ditt mål.

ACCEPTA VI ERBJUDER

Arbetsmarknadsprogram  
Stöd och matchning | Arbetsträning | Förstärkt arbetsträning | Matchning och rekrytering

Arbetsinriktad rehabilitering  

Utbildning   Arbetsförberedande utbildningar | IT och webbdesign

Folkhögskolesatsning på arbetsmarknaden   Studiemotiverande Folkhögskolekurs (SMF) | Etableringskurs på folkhögskola  

Omställning