Arbetsmarknadsprogram

Arbetsmarknadsprogram som stöd och matchning, jobbexperten, matchning och rekrytering

”En personlig coach följer dig hela vägen.”

ARBETSMARKNADSPROGRAM VI ERBJUDER

”Stöd och matchning” väder sig till dig som är arbetssökande och vill ha mer stöd och hjälp att snabbt hitta ett arbete som matchar din erfarenhet och kompetens. För att få tillgång till tjänsten krävs det att du är inskriven på Arbetsförmedlingen. Läs mer.

Accepta Vi erbjuder dig praktiskt inriktad och individuellt anpassad arbetsträning med förberedelser för återkomst till arbete och/eller träning av basfärdigheter inför arbete. Regelbundet genomförs dessutom studiebesök på olika företag samt föreläsningar om trender och villkor på arbetsmarknaden och i samhället. Läs mer.

Accepta Vi erbjuder dig praktiskt inriktad och individuellt anpassad förstärkt arbetsträning med förberedelser för återkomst till arbete och/eller träning av basfärdigheter inför arbete. Regelbundet genomförs dessutom studiebesök på olika företag samt föreläsningar om trender och villkor på arbetsmarknaden och i samhället. Läs mer.

I samarbete med Sollentuna kommun / Sundbybergs stad erbjuder vi coach och mentorer för dig som vill komma ut i arbete och/eller studier. Läs mer.

Matchning och rekrytering är ett program som består av tre delar vilka innehåller en förberedande del (FUB), en yrkesutbildande del samt en praktikdel. Läs mer.

I samarbete med Arbetsförmedlingen i Östergötland ger vi utbildning till dig som funderar på att, eller vill, starta eget. Utbildningen skräddarsys efter din behov, förutsättningar och möjligheter. Den har som mål att förbereda dig inför att driva en egen verksamhet. Läs mer.

I samarbete med Nacka kommun erbjuder vi stöd till dig som är arbetslös Nackabo och som får hjälp av kommunen. Läs mer.

Har du frågor kontakta gärna Joanna Skolling, 0708-58 23 58, joanna.skolling@accepta-vi.se.