Arbetsträning

Bild på människor

Accepta Vi erbjuder dig praktiskt inriktad och individuellt anpassad arbetsträning. Detta som förberedelser för återkomst till arbete och/eller träning av basfärdigheter inför arbete. Hos Accepta Vi får du ta del av ett brett urval av olika arbetsträningsplatser med syfte att möta dina förutsättningar, specifika behov och intressen. Arbetsuppgifterna är mycket varierade, beprövade, och bidrar till din egen utveckling i den takt som du klarar av. Vi ser parallellt med arbetsuppgifter det som lika viktigt att träna på arbetssituationen som sådan, såsom att förhålla sig till arbetskamrater och arbetsledning, samt hantera olika krav som och förväntningar som kan finnas på en arbetsplats. Under din tid hos oss har vi löpande kontakt angående hur det går med arbetsträningen för att bibehålla den meningsfull för dig.

 

Hantverk 

Om du behöver arbetsuppgifter som prövar din fysiska arbetsförmåga erbjuder vi snickeri, reparation, sömnad, stickning, virkning, broderi, tyger, väv, slöjd, smycke och scrapbooking.  

Datoranvändning i arbetet 

På nästan samtliga arbetsplatser idag behövs någon form av datorvana. Hos oss lär vi dig hantera en dator; öppna din e-mail, hur man använder google/internet och söker på olika hemsidor, skaffa Bank-ID, betala räkningar online, aktivitetsrapportera online, söker jobb, etc. Gå sedan vidare till mer avancerade uppgifter genom att introduceras för Word och Excel. 

Administration och registrering

Databashantering i Fortnox, administrativa uppgifter i Excel såsom inventeringslistor, närvarorapportering, informationsblad, undersöka aktuella händelser och skapande av informationsblad.

Kontorsvärd/konferensvärd/reception

Iordningsställande av konferenslokaler och arbetsrum, inventering och beställning/inköp av förbrukningsartiklar, förberedelser inför workshops och seminarier, stöd och service till verksamheten, välkomna besökande och lotsa besökande till rätt person/avdelning.

Marknads- och omvärldsbevakning

Genomföra marknadsundersökningar samt framtagning av rapporter, analyser, och enkäter.

Marknadsföring

Framtagning av marknadsmaterial inom Accepta Vi då du får arbeta med design och layout, exempelvis i Powerpoint. Användande av program för skapande och uppdatering av hemsida. Genomgång av sociala medier.

Film och foto

Fotografera och filma. Redigering av film, foto/bild och ljud.

Aktivitets-/Lärarassistent

Bistå Aktivitetsledare/ lärare i deras arbete, delta i förberedelser inför aktivitet/workshop/lektion

Projektuppdrag

Kan vara varierande uppgifter beroende på ditt intresse och/eller på uppdrag av Accepta Vi’s filialer. Vi kan även stödja dig i processen att starta ett eget företag.

 

Du får möjlighet att
stärka din motivation
utöka dina nätverk
få bättre struktur i vardagen
komma in i nya sociala sammanhang
få stöd från vår kunniga personal, både avseende arbetsträning och din framtid

På detta sätt ökar du möjligheten att söka dig utåt mot den reguljära arbetsmarknaden. Allt ovan är grundstenar för självförtroende, självkänsla och motivation, dvs viktiga faktorer för att återfå och/eller behålla din arbetsförmåga.

”Öka ditt självförtroende, din självkänsla och din motivation.”

ACCEPTA VI ERBJUDER FLEXIBLA OCH MENINGSFULLA LÖSNINGAR FÖR DINA BEHOV

 

Välkommen att ringa Joanna Skolling på tfn 0708 58 23 58 för mer information.