Förstärkt arbetsträning

Bild på människor

Accepta Vi erbjuder dig praktiskt inriktad och individuellt anpassad förstärkt arbetsträning med fördjupad arbetsförmågebedömning. Detta som förberedelser för återkomst till arbete och/eller träning av basfärdigheter inför arbete. Regelbundet genomförs dessutom studiebesök på olika företag samt föreläsningar om trender och villkor på arbetsmarknaden och i samhället. I den fördjupade bedömningen gås moment som kartläggning av förmåga och förutsättningar samt kartläggning och praktiskt stöd i matchning ut mot arbete igenom. Du bereds möjlighet att göra självskattningar före, under och efter programmet.

Du får möjlighet att
stärka din motivation
utöka dina nätverk
få bättre struktur i vardagen
komma in i nya sociala sammanhang
få stöd från vår kunniga personal, både avseende arbetsträning och din framtid

På detta sätt ökar du möjligheten att söka dig utåt mot den reguljära arbetsmarknaden. Allt ovan är grundstenar för självförtroende, självkänsla och motivation, dvs viktiga faktorer för att återfå och/eller behålla din arbetsförmåga.

”Öka ditt självförtroende, din självkänsla och din motivation.”

ACCEPTA VI ERBJUDER FLEXIBLA OCH MENINGSFULLA LÖSNINGAR FÖR DINA BEHOV

Du får en egen handledare och ni arbetar tillsammans på dina villkor. Hos Accepta Vi får du ta del av ett brett urval av olika arbetsträningsplatser med syfte att möta dina förutsättningar, specifika behov och intressen. Arbetsuppgifterna är mycket varierade, beprövade, och bidrar till din egen utveckling.

Välkommen att ringa Joanna Skolling på tfn 0708 58 23 58 för mer information. Ladda ner infoblad här.