Sysselsättning inom socialpsykiatri

Arbetsmarknadsprogram som stöd och matchning, jobbexperten, matchning och rekrytering

En handledare följer dig hela vägen.

SYSSELSÄTTNINGSPLATSER INOM SOCIALPSYKIATRIN HOS ACCEPTA VI

Sysselsättningsplatser inom socialpsykiatrin via Stockholms Stad vänder sig till dig som är aktuell för insatser inom Stockholms stads socialpsykiatri och som har fått biståndsbeslut för sysselsättning.
Har du frågor kontakta Joanna Skolling 070-858 23 58 joanna.skolling@accepta-vi.se

Sysselsättningsplatsen kan bestå både av aktiviteter och renodlade sysselsättningsplatser. Våra aktiviteter finner du i våra aktivitetskataloger.

De renodlade sysselsättningsplatserna skräddarsys åt respektive deltagare, exempel på dessa finner du här:

Registerhantering och datainmatning
Denna sysselsättningsplats är inriktad på att administrera ,samt mata in företags- och personuppgifter i, databaserade register. Du har en arbetsplats och en dator som du använder och får stöd av handledare på plats. Arbetsuppgifterna görs i eget tempo eller mot ett mål som du och din rehabcoach tar fram tillsammans.
Kontorsvärd/-värdinna
Denna sysselsättningsplats är inriktad på att fungera som ett stöd till, samt underlätta för, de som arbetar på kontoret. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
– ta emot och lotsa besökare till olika möten och aktiviteter
– iordningställa mötesrum
– förbereda kaffe, varmt vatten mm för besökare
– hjälpa till att ställa undan efter möten
– följa med som stöd vid gruppaktiviteter
Arbetsuppgifterna styrs delvis av omgivningens behov men regleras av dig tillsammans med din rehabcoach och handledare.
Vaktmästare
Denna sysselsättningsplats är inriktad på enklare vaktmästarsysslor och skall fungera som ett stöd till befintlig verksamhet. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
– kontrollera förbrukningsmaterial i kopiator samt bistå vid eventuella papperstrassel etc
– bistå vid beställningar såsom uppackning och distribution av kontorsmaterial
– ersätta glödlampor etc som behöver bytas ut
– iordningställande av möteslokaler och klassrum före och efter aktiviteter
– skötsel av växter och blommor i lokalen
– montering av möbler
Arbetsuppgifterna styrs delvis av omgivningens behov men regleras av dig tillsammans med din rehabcoach och handledare.
Omvärldsbevakning
Denna sysselsättningsplats är inriktad på att samla in och dokumentera uppgifter. Du arbetar med stöd av dator och telefon. Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat att:
– kontakta företag, organisationer och intresseföreningar
– ta del av rapporter och material
– samla in information via internet
– dokumentera och sammanställa information
Arbetsuppgifterna görs i eget tempo eller mot ett mål som du och din rehabcoach tar fram tillsammans.
Keramik
Denna sysselsättningsplats fokuserar på keramikhantverk. Lera är ett fantastiskt material och i lera kan du tillverka alla möjliga föremål, både bruksföremål, skulpturer, kakelplattor och mycket annat. Du får främst jobba med stengodslera som du tummar, drejar, kavlar, ringlar och skulpterar. Föremålen säljs sedan i butik till förmån för ett gott ändamål.
Arbetsuppgifterna görs i eget tempo eller mot ett mål som du och din rehabcoach tar fram tillsammans.
Möbeltapetsering
I denna sysselsättningsplats får du lära dig och arbeta med möbelomklädsel på traditionellt vis. Du jobbar med hammare och nubb, kroll och tagel när du stoppar och klär om mindre sittmöbler.
Arbetsuppgifterna görs i eget tempo eller mot ett mål som du och din rehabcoach tar fram tillsammans.