Folkhögskolesatsning på arbetsmarknaden

Accepta Vi kan som filial till Kalix Folkhögskola erbjuda folkhögskolesatsningar på arbetsmarknaden. Vi erbjuder bland annat SMF (Studiemotiverande folkhögskolekurs) både till ungdomar (16-24 år) och till vuxna (24-64 år) samt Etableringskurs på folkhögskola.

SMF (Studiemotiverande Folkhögskolekurs)

Studiemotiverande folkhögskolekurs är en tre månader lång utbildning som syftar till att stimulera deltagarna till
fortsatta studier. Målgruppen är arbetssökande som varken har grundläggande högskolebehörighet eller gymnasieexamen och är inskrivna hos Arbetsförmedlingen.

 

Etableringskurs

Etableringskurs på folkhögskola är en sex månader lång utbildning i svenska, med studie- och arbetsförberedande insatser med nyanlända. Syftet med kursen är att deltagarna ska stärka sina möjligheter att studera eller få ett arbete.
Etableringskurserna bygger på ett samarbete mellan Folkbildningsrådet och Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen avgör vilka som ska gå utbildningen. Målgruppen är nyanlända med en etableringsplan eller personer som ingår i etableringsprogrammet.

Nästa etableringskurs startar 12 november i Farsta, kurs-ID: 218591

Kalix Folkhögskola

Accepta Vi samarbetar med Kalix folkhögskola och fungerar som filial åt denne nere i Stockholmsområdet.
För mer om Kalix folkhögskola, läs här. 

Filial till Kalix folkhögskola