Arbetsinriktad rehabilitering

Bild på människor

FÅ ALLA DELAR I LIVET ATT FUNGERA BRA – SAMTIDIGT!

Målet med arbetsträning/praktik hos oss är att få alla delar i livet att fungera bra – samtidigt! Vi arbetar enligt en ”vägen-till-arbete-kedja” för människor som står långt eller mycket långt från arbetsmarknaden. En person som kommer till oss deltar från dag ett i verksamheten och arbetstränar efter sin förmåga. Efterhand ökar förmågan och för många handlar det om att förändra en livssituation som pågått under många år. Ett arbete som måste få ta sin tid.

Vi arbetar med deltagaren genom individuella coachningar, stödjande samtal och motiverande insatser – där målet är arbete eller studier. Coachen ansvarar för att, tillsammans med deltagaren, göra en planering för hela processen genom att formulera långsiktiga mål samt bestämma delmål. Dokumentation av processen sker i form av kartläggning, individuell handlings-/aktivitetsplan, slutrapport samt i den löpande dokumentationen. I coachens ansvar ingår att samverka med behandlare och handläggare inom psykiatrin, med försäkringskassan, arbetsförmedlingen och stadsdelsförvaltningen genom att bjuda in till kontinuerliga uppföljningsmöten. Coachen fungerar även som stöd i kontakt med arbetsgivare för anordnande av arbetspraktik, samt för deltagare och arbetsgivare under den pågående arbetspraktiken.

”Få alla delar i livet att fungera bra – samtidigt!”

 

DET FINNS EN PLATS FÖR ALLA

Vår omfångsrika och mångfacetterade verksamhet gör det lätt att hitta en plats som passar varje enskild. Vi har erfarenhet av arbetslivsrehabilitering för människor med olika slags arbetshinder, fysiska och psykiska.

VÅR MÅLGRUPP

Personer som har varit borta från arbetsmarknaden en längre tid och som är i behov av motivering eller rehabilitering för att (åter)komma i arbete.

UTIFRÅN VÅR VÄRDEGRUND HAR VI TAGIT FRAM FÖLJANDE VISION

Alla deltagare i vår verksamhet ska uppleva att de utvecklas som människor och stärkt sin roll i samhället/arbetslivet, och/eller att de fått kunskap och färdigheter som ger dem möjligheter att forma sitt eget liv. Att ge möjlighet till en andra chans och att få komma tillbaka är viktigt för oss. En andra chans och att komma tillbaka, innebär för oss att vi utgår från verkligheten i vårt dagliga arbete med att ge människor, utifrån sina egna förutsättningar, möjlighet till att gå vidare i livet. Det som utmärker oss är våra medarbetare, vårt engagemang och vår förmåga att ge våra deltagare meningsfullhet i vår verksamhet. Vår personal är högkompetent, engagerad och erfaren.

Läs mer om metoden integrerad arbetsträning här.